بعضی وقتا هست که به این نتیجه میرسی که تنهاییتو فقط باید برای خودت نگهداری...