یه حسی میگه دوباره همه ی اون روزا داره برمیگرده...

و

همه ی تلاشهام برای عادت کردن و فراموش کردن به باد رفت...:)