در طول تاریخ هیچ وقت ما دیوانه ها رو جدی نگرفتن، اما ما می تونیم خیلی از مشکلات دنیا رو با خندیدن حل کنیم، مگه ما چی از بقیه کم داریم؟

فقط کافیه چند وقت یه بار یه جا جمع شیم و بخندیم و چند تا برگه رو امضا کنیم، اسمشم بذاریم سباخبد!

سازمان بین المللی آزادی خندیدن به دردها!

قهوه سرد آقای نویسنده / #روزبه_معین