رنگی رنگی خیلی خوشحاله که این مدت هیولارو داشته ودلتنگیاشو دل 

مشغولیاشو تنهاییاشو خوشحالیاشو با شما تقسیم کرده:)

شما توی خوشحالی و غمش باهاش بودین و هیولارو تنها نذاشتین اما طی یه 

تصمیم انتهاری دیشب به این نتیجه رسید که هیولا رو حذف کنه!!!

اما بعد از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسید که شاید به همین 4، 5 نفری که 

منو و هیولارو دنبال میکنن بی احترامی باشه! 

اما حالا اومدم که نظر سنجی کنم به نظرتون هیولا باشه؟یا حذفش کنم!

خواهش میکنم صادقانه و بدون رودروایسی بگین اگر هیولایی باشه برای شما هست اگر هم بره به خاطرشما میره !

ای اهالی چراغ خاموش رنگی از شما هم خواهش میکنه توی این نظرسنجی شرکت کنین من و از این بلاتکلیفی نجات بدین:))

روزگارتون رنگی رنگی:))