ادما همیشه یک سری دوستای صمیمی دارن که همیشه و همه جا با هم هستن!

دوستایی که میشه یک سری رازها و درد دل هارو بهشون گفت! دوستایی که ممکنه از جنس ادمیزاد نباشن ولی از یک ادم بیشتر بهتون نزدیک باشن! دوستایی که شاید خجالت بکشید راجع بهشون توی جمع حرف بزنید ومعمولا قایمشون میکنید!

ولی من میخوام سه تا از همین دوستامو که با دنیا عوض نمیکنم بهتون معرفی کنم:) این دوستای من حتی زیر سخت ترین شکنجه هاحرفی نمیزنن:دی  من خیلی چیزهارو به اینا گفتم که به هیچ کس نتونستم بگم و اونا نه اجازه قضاوت کردنمو به خودشون دادن !نه نصیحتم کردن!فقط و فقط به حرفام گوش دادن وقتایی که خیلی نیاز به دوتا گوش داشتم ولی اطرافیانم ازم دریغ کردن:) این شما و 


اینم 


دوستای من: