من

دنیایم را

براى

کتابى تایپ کردنِ

پیغام هاى «مادرم»

می‌دهم...!! :)


پ. ن :میخواستم شات بگیرم نشد خخخ خودتون تجربه دارین دیگه:دی