باز هم بلاگر های وبلاگ بغلی مارا به چالش (اسمشو یادم رفته:|) دعوت کردن وماهم شرکت نمودیم و بلاگر وبلاگ بغلی دختر شیعه  را به تصویر کشیدیم همه عمر باشد که رستگار شویم:)

روزگارتون رنگی رنگی 🙋