میگه: قبلا توکلت بیشتر بود

میگه:قبلا اینقدر زود نا امید نمیشدی

میگه:قبلا اینقدر غر نمیزدی

میگه :قبلا تنها چیزی که میگفتی یا توکلت الا الله بود یا الا بذکر الله ولی الان، دلم شور میزنه!

میگه: قبلا تو بقیه رو اروم میکردی

میگه: قبلا حتی یه شب عزاداری مهدیه رو از دست ندادی ولی امسال فقط یه شب رفتی

میگه: قبلا زیارت عاشورات ترک نمیشد ولی الان فقط چندتاشو خوندی

میگه: قبلا همش زندگی نامه شهدا دستت بود ولی الان رمان های صد من یه غاز خارجی

میگه... 

راست میگه

یه چیزی تغییر کرده 

ولی چی میتونه باشه؟!