گفته بودم فانتزیام دیوونه بازیه نه؟!

بعضی وقتا دلم میخواد با گوشیم یه سلفی بگیرم 

نه با دوربین گوشیم ها!

یه سلفی که گوشه ی صفحه اش یه عالمه پیام نخونده باشه 

کلی پی ام تلگرام اومده باشه که من هیچ کدوم و نخوندم

یه عالمه کامنت و لایک اینستا باشه

 چندتا تماس بی پاسخ

یه ساعت جفت

ومنم روی صفحه ی گوشی دارم به همه ی اینا میخندم و ذوق زده از اینکه تنها نیستم:)

پ.ن: یه بنده ی خدایی برای پست قبل میگفت خوب توکه میدونی خونوکی چرا هر روز پست میذاری-_- حرفش کاملا متین و به جا بود ولی خب منم گفتم اگه نباشم اگه برم چون خونوکم همش میان که چی شده؟! همش میان با ما قهری؟!میان که چی شده کجا رفتی؟!:) هر روز پست میذارم که بگم هستم:) با هیچکس هم قهر نیستم فقط یکم خونوک شدم همین:)))