خدایا؟! 

میدونم الان باید لفظ قلم حرف بزنم و شیک و مجلسی تشکر کنم ولی نمیتونم الان زیادی خوشحالم نمیتونم اونجوری باشم انشالله یه دفعه دیگه:)

خدااااااایااااا عاشششقتم:))))

یه اتفاق خوب:) برای یه نفر که دوسش دارم:)

آقا تجربه ثابت کرد چله ی زیارت عاشورا جواب میده از ما گفتن:)))

هوووم خداروشکر نمیدونم چی باید بگم فقط خعلی خوشحالم:)ان شالله که همینجوری خوب تا اخرش پیش بره:)

روزگار شما و دوست جان ما رنگی رنگی:)