من محو بچه های کلاسمونم:|

فرجه های ترم پیش 3نفر

تعطیلات بین ترم 4نفر

تعطیلات عید 6نفررررررر!

خدا سه ماه تابستون رو بخیربگذرونه:/