خیلی سعی کردم چیزی نگم!

خیلی سعی کردم اینجا نیام تا سر قولم مونده باشم ولی نشد!

اومدم تشکر کنم

اومدم تشکرکنم از کسایی که خیلی چیزا رو یادم اوردن، یادم اوردن که رنگی ای وجود نداشته و نداره!

اینکه رنگی بودن کاملا کار بیهوده ایه!

دیشب به این نتیجه رسیدم که از رنگی بودن پشیمونم و از تمام کسایی که باعث رنگی شدنشون شدم واقعا معذرت میخوام !من فقط خودمم ودیگر هیچ!

هیچ وقت از کسی مدرک نخواستم هیچ وقت از کسی نخواستم برام قسم بخوره همین که گفتم جدی؟ گفته اره برام کافی بوده

هیچوقت از کسی نخواستم بهم دست نوشته بده هیچ وقت کسی رو شاهد حرفای دیگران نگرفتم همین که انگشت کوچیکمو اوردم بالا و گفتم قول؟ گفته قول! برام کافی بوده، اما اومدم تشکر کنم از کسایی که یادم اوردن که دوره ی رنگی بودن و ساده لوح بودن تموم شده  

ممنونم از کسایی که یادم اوردن که حتی وقتی میگه قول شرف بهت میدم دیگه برام حجت نشه دیگه هرچی گفت چشم بسته قبول نکنم 

اومدم تشکر کنم از کساییی که یادم اوردن الان دیگه برادری وجودنداره!وقتی میگه منم مثل برادرت بیشتر بترسم و عقب بکشم چون ضربه خوردن از اینا دردش بیشتر از غریبه هاست!

میدونین وقتی به کسی بدی کرده باشی و خودت بدونی که خورده شیشه داشتی، یک اتفاقی هم میافته زیاد برات مهم نیست میگی خودم کردم که لعنت برخودم باد! اما وقتی جز خوبی براشون نخواستی و دقیقا مثل برادرت بهشون اعتماد کردی برمیگردن و از شکستت خوشحال میشن ...

برمیگردن بهت پوز خند میزنن و میگن دیدی نتونستی کاری بکنی؟ دیدی...:) البته من هیچ وقت برادر نداشتم، شاید واقعا برادرا همین شکلی باشن !

ممنونم از کسایی که یادم اوردن  که رنگی خیلی خیلی خیلی بیشتر از قبل تنهاست! 

ممنونم چون یاددم دادن که همینجوری بمونم تنهای تنها من و من و من!

ولی من به خاطر قولم همه کار کردم  حتی کارایی که تاحالا انجام ندادم!

یادم نمیاد حتی به مادر خانومی و اقای پدر برای چیزی التماس کرده باشم! یادم نمیاد اقای پدر یادم داده باشن منت ادمای نامرد و بکشم ولی من به خاطر قولم تمام این کارارو کردم و غمی هم نیست!

پ.ن: الان اینقدر بهم ریخته ام که این پتانسیل و دارم هیولا که هیچ هرچی که دارم و بریزم دور امیدوارم توی این چند روز هیولا از دستم در امان باشه!

حدود ده بار نوشتم و پاک کردم که یه وقت خدایی نکرده این دمه رفتنی به کسی توهین نکرده باشم یه وقت ناخواسته دوستانی که هیولا رو دنبال می کنن برداشت بد نکنن

دوستان اگه غلط املایی داشت به خوبی خودتون ببخشید چون یکم دشواری برای چشمام پیش اومده درست نمیبینم:)