چند وقتیه بین جوجه های فامیل مد شده مامان و باباهاشونو عوض میکنن:|

مثلا دختر عمم:

میخواد بیاد دختر مادر خانومی من بشه:|

و اون یکی دختر عمم:


میخواد بره دختر اون یکی عمه جانم بشه!

منم توی این چالش شرکت کردم ولی یه مشکلی هست!

کسی مسئولیت من و قبول نمیکنه:|

من افتخار میکنم به اقای پدر با این رنگی تبریت کردنشون😂 چی تربیت کردن خدا عالمه خخخخ

پ ن:مال بد بیخ ریش صاحبش:/

پ ن: هرکار کردم عکس صاف نشد:|باگوشی پست گذاشتن همینه دیگه:/