وخود را به صبوری در ناملایمات عادت ده، که بهترین اخلاق، تلاش برای شکیبایی درمسیر حق است

امام علی(ع)

همین...