هو الشهید...

سلام مسافرروزهای عاشقی...

تبریک، طلبیده شدی!کم کم کوله بارتو ببند آماده شو که بریم...

مهمونی عاشقای بانام و بی نامی که دعوتت کردن...

دعوتشونو لبیک بگو:)

...

...

...

این متن پیامیه که دیشب برام اومد 

پیامی که گریه و خنده رو باهم برام اورد!

حال این سفرا به یهویی و بی خبر رفتنشونه ولی خب از اونجایی که سفر قبلی ای که رفتم بی خداحافظی رفتم و بعضی از دوستان ناراحت شدن اینبار اومدم بگم به دیار عشاق برای بار دوم دعوت شدم:) خوبی بدی دیدین حلال کنین:)

دوروز دیگه عازمم🙋روزگارتون رنگی رنگی:)