هیولا پس از مدارا و صبوری بسیار بلاخره عصبانی شده و مدیر بلاگفارا درسته نوش جان بنمود!

و طی بیانیه ای از بلاگفا اثاث کشی کرده و به بیان نقل مکان کرد!

امید است که بیان دیگر وی را عصبانی ننماید! باشد که رستگار شود!